Images

Description

Het te huur aangeboden object bestaat uit meer dan 400 m² showroom, diverse kantoor/spreekkamers, een magazijn van circa 600 m² verdeeld in twee lagen en een grote werkplaats van ruim 800 m² met ruimte voor 13 autobruggen. Verder beschikt de begane grond nog over een toiletgroep, kantoorruimtes, meerdere entrees en toegang tot de eerste verdieping. De eerste verdieping voorzien van kantine, kleedruimte, techniekruimte en meerdere kantoren.

Rondom het gebouw ligt nog een groot eigen terrein met 90 eigen parkeerplaatsen.

OPPERVLAKTEN
Totaal: 2.130 m²
Autoshowroom: 433,2 m²
Spreekkamers showroom: 64,2 m²
Magazijn/expeditie: 302,8 m²
Magazijn 1e verdieping: 247,4 m²
Werkplaats: 826,9 m²
Kantine 1e verdieping: 107,7 m²
Kantoor 1e verdieping: 220 m²

BESTEMMINGSOMSCHRIJVING

De op de plankaart voor Bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Bedrijven in de milieucategorieën 2 tot en met 5 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat overeenkomstig de op de kaart opgenomen aanduidingen uitsluitend zijn toegestaan:

Hier geldt aanduiding (2-3) uitsluitend bedrijven in milieucategorie 2 en 3;

(ABC) gebied detailhandel in auto’s, boten, caravans en tenten toegestaan;

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website ww.ruimtelijkeplannen.nl

IN DELEN TE HUUR
In overleg met de verhuurder is het pand eventueel in 2 losse delen te huur:

Deel 1
De autoshowroom achter de hoofdingang met diens bijbehorende spreekkamers. Potentieel uit te breiden met een magazijngedeelte. Aantal parkpeerplaatsen op het buitenterrein nader te bepalen.

Deel 2
De werkplaats ruimte voor 13 autobruggen, voldoende magazijnruimte met de entree vanaf de zijkant. Aantal parkeerplaatsen op het buitenterrein nader te bepalen.

Variabel
Kantineruimte, toiletten en kantoorruimtes op de 1e verdieping

External Link

Map