Images

Category
  • Soort
    Nieuw ontwikkelen

Description

Op een zichtlocatie gelegen nog te realiseren geschakelde en representatieve bedrijfsruimte. Het vloeroppervlak bedraagt circa 530m² en is indien gewenst te realiseren met kantoorruimten.

Het bedrijfsobject is direct gelegen aan de Schootense Dreef en zal via deze straat ook ontsloten worden.

Het opleveringsniveau is in nader overleg te bespreken.

LOCATIE:
Het bedrijfsobject is gelegen op een zichtlocatie aan de doorgaande weg op bedrijvenpark Groot - Schooten. Groot – Schooten (oppervlakte circa 40 ha) is een ruim opgezet bedrijvenpark met veel groen en kenmerkt zich met moderne en representatieve bebouwing. Het bedrijvenpark is bestemd voor ondernemingen in een schone productiesfeer, kantoorachtige bedrijfsfuncties en ten dele kantoorfuncties.

BEREIKBAARHEID:
Bedrijvenpark Groot – Schooten is gelegen aan de westelijke rand van Helmond en is uitstekend bereikbaar vanwege de ligging aan de A270 (Eindhoven – Helmond).

PARKEREN:
Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.
OPPERVLAKTEN:
Circa 530m².

BESTEMMING:
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Groot Schooten”.
Het perceel heeft hierin de bestemming “Bedrijven I”.
Binnen deze bestemming is toegestaan:
- Bedrijven in de milieucategorie 1, 2 en 3

VOORZIENINGEN:
Het indicatief opleveringsniveau is als volgt:
Bedrijfsruimte
- Monolitisch afgewerkte betonvloer
- Zeer veel daglichttoetreding
- Elektrische overheaddeuren (doorrijhoogte 4,50m)
- Verwarming (systeem nader te bepalen)
- Vrije hoogte circa 7,10m
- Verlichting
- Krachtstroomvoorzieningen (afgezekerd vermogen circa 3 x 50 ampere).
- Brandblusvoorzieningen

Kantoorruimten:
- Systeemplafonds met geïntegreerde verlichting
- Cement-dekvloer
- Pantry met koelkast en vaatwasser
- Moderne sanitaire voorzieningen (dames- en herentoilet en douche)

AANVAARDING:
In overleg.

HUURPRIJS (indicatief):
Bedrijfsruimte: € 45,= tot € 50,= per m² per jaar excl. BTW.
Kantoorruimte: € 80,= tot € 90,= per m² per jaar excl. BTW.
E.e.a. is afhankelijk van het opleveringsniveau.

HUURPERIODE:
Uitgangspunt huurperiode van vijf jaar met vijf verlengingsjaren

VERGOEDING BIJKOMENDE LEVERINGEN EN DIENSTEN:
Het zg. “klein huurdersonderhoud” wordt door verhuurder uitgevoerd en op basis van wettelijke kosten doorbelast.

HUURBETALING:
Per maand middels vooruitbetaling.

ZEKERHEIDSSTELLING:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur plus BTW.

HUURINDEXATIE:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst worden aangepast op basis van het consumentindexcijfer (CPI) reeks CPI- Alle Huishoudens (basisjaar 2006 = 100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

OMZETBELASTING:
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde huur. In dat geval zal de overeengekomen kale huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

External Link

Map