Images

Description

Totaal ca. 5.400 m² warehouse-/kantoorruimte.

ALGEMEEN
Het betreft een middelgroot, goed bruikbaar opslag- en distributiecentrum, ingericht met palletstellingen en voorzien van loadingdocks met betonnen laad- en loskuil, kantoor- en overige ruimte en ruime parkeermogelijkheden. Het warehouse is verdeeld in twee compartimenten gescheiden middels een branddeur.

De afmetingen zijn als volgt:
Warehouse A circa 2.754 m² inclusief houten kantoorunit van 5,00 x 9,00 x 2,50 meter
Warehouse B circa 2.448 m²
Kantine en sanitaire voorziening 63 m2
Kantoorruimte circa. 135 m²
Totaal derhalve circa 5.400 m²

Het perceel heeft een oppervlakte van 10.000 m².
De vrije hoogte van het warehouse bedraagt ca. 9.50 meter.
Het object beschikt over een energielabel A. Hiermee voldoet het object reeds aan de overheidsdoelstelling dat vanaf 2023 alle kantoorgebouwen minimaal een energielabel C dienen te hebben.

HUURGEGEVENS

Huurprijs € 357.500,00 per jaar, te vermeerderen met btw. In deze huurprijs zijn begrepen:

• de stellingen in Warehouse A en Warehouse B;

• het (nog) aanwezige meubilair in de kantoorruimte/kantine;

• de jaarlijkse verplichte keuring van de stellingen;

• NEN keuring elektra;

• onderhoud en jaarlijkse keuring van alle overheaddeuren, docklevellers, vluchtloopdeuren en branddeuren;

• controle en jaarlijkse keuring van de blusmiddelen;

• onderhoud en jaarlijkse keuring van de inbraakalarminstallatie, alsmede aansluiting bij meldkamer, sleutelbeheer, alarmopvolging en collectieve surveillance;

• jaarlijkse controle gas cv installatie;

• verzekering van de stellingen;

• onderhoud en jaarlijkse inspectie dak;

• snoeiwerkzaamheden 1 x per jaar;

• controle en onderhoud brandmeldinstallatie;

• controle en onderhoud camerasysteem binnen en buiten.


HUURTERMIJN

Vijf (5) jaar en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar.

External Link

Map