Images

Properties
  • FullArea
    9000 m2

Description

  • Deze twee percelen zijn direct uitgeefbaar en bouwrijp. De percelen zijn volledig eigendom van de gemeente Helmond..
  • Het kleinste perceel is circa 0.4 ha groot en het grote perceel is circa 0.9 ha groot.
  • De percelen zijn ontsloten aan de Branchweg
  • Percelen in de nabije omgeving zijn Extruded Cereal Products, ERMA verpakkingen en Car Cool Systems.
  • Het kleinste perceel is niet te splitsen, het grote perceel is te verkavelen in twee of maximaal drie gelijkwaardige percelen.
  • Goothoogte bebouwing maximaal 15 m¹

 

Contact

Voor meer informatie; neem contact op met Manuel Martinez, Accountmanager Bedrijven, gemeente Helmond ( 0492-587168 / 06-51665785, m.martinez@helmond.nl)

Map